Kategorie

KOSZYK

Brak produktów
RAZEM     0.00 ZŁ
DOSTAWA   0.00 ZŁ

PROMOCJE

Regulamin

 

Regulamin

 


Strona internetowa działająca pod adresem www.meblesosnowe.com, prowadzona jest przez firmę COMPSTER  z siedzibą w Warszawie, nip: 113-093-00-86, jako sklep internetowy.
 
I. Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez firmę COMPSTER-zwaną dalej Galerią Mebli Sosnowych PINUS za pomocą strony internetowej www.meblesosnowe.com.
2. Stroną umowy sprzedaży, zwaną dalej Nabywcą, jest osoba fizyczna lub inny podmiot prawny dokonujący zakupów za pomocą strony internetowej www.meblesosnowe.com.
3. Wszystkie produkty oferowane na www.meblesosnowe.com są fabrycznie nowe i wolne od wszelkich wad fizycznych.
4. Wszystkie ceny podane są w polskich złotych i są ceną końcową dla Nabywcy.
5. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością producentów.
6. Zdjęcia produktów przedstawione na www.meblesosnowe.com  mogą różnić się od wyglądu rzeczywistego tych produktów. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy, np. różna kolorystyka lub proporcje, nie mogą być podstawą do reklamacji zamówionego towaru, jednakże Galeria Mebli Sosnowych PINUS dołoży wszelkich starań, aby przedstawione w ofercie produkty odpowiadały rzeczywistemu wyglądowi towaru
7 Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 
II. Rejestracja klientów


1. Rejestracja jest bezpłatna i polega na stworzeniu konta na www.meblesosnowe.com poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
2. Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne (powyżej 18 roku życia lub posiadające zgodę rodziców). Podczas rejestracji należy podać prawdziwe dane. W przeciwnym wypadku zamówienie może nie zostać zrealizowane.
3. Dane osobowe naszych klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.
 
III. Składanie zamówień i sposób wysyłki


1. Nabywca składa zamówienie przez serwis www.meblesosnowe.com. Po przyjęciu zamówienia przez Galerię Mebli Sosnowych PINUS Nabywca otrzyma wiadomość e-mail (na podany przez siebie adres) z numerem zamówienia.
2. Galeria Mebli Sosnowych PINUS może odmówić lub wstrzymać realizację zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić, w przypadkach wystąpienia wątpliwości co do autentyczności danych podanych przez Nabywcę lub w sytuacjach braku możliwości realizacji zamówienia. Galeria Mebli Sosnowych PINUS zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Nabywcę o zaistniałej sytuacji.
3. Nabycie towaru
a. zamówione produkty zostaną dostarczone za pomocą firmy kurierskiej lub poczty polskiej. Koszty wysyłki towaru pokrywa Nabywca, doliczane są do kosztów zamówienia.
b. warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.
c. paragon, który jest dołączony do przesyłki jest jedynym dokumentem potwierdzającym zakup.
d. na żądanie Nabywcy zostanie wystawiona faktura VAT.
e. Nabywca może wybrać następujące formy płatności: odbiór osobisty w magazynie - należność należy uiścić przy odbiorze towaru z magazynu w Warszawie gotówką lub przed odbiorem towaru przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Galerię Mebli Sosnowych PINUS, lub kartą kredytową przez serwis PAYU dostępny na stronie www.meblesosnowe.com.
f. w przypadku płatności przelewem Galeria Mebli Sosnowych PINUS ma prawo anulować zamówienie jeśli w ciągu 4 dni kalendarzowych bank obsługujący konto Galerii Mebli Sosnowych PINUS nie poinformuje o wpłynięciu zapłaty. Aby uniknąć anulowania zamówienia Nabywca może wysłać na adres pinus@meblesosnowe.com potwierdzenie dokonania przelewu.

g. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

h. Przed odebraniem towaru z poczty lub od kuriera, Klient powinien sprawdzić stan przesyłki.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania oraz towaru należy spisać wraz z kurierem protokól reklamacyjny ,stanowiący podstawę rozpatrzenia reklamacji. Wyżej wymienione czynności są bardzo przydatne dla ewentualnego późniejszego uznania roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub kradzieży towaru w trakcie transportu.

 

IV. Zwrot zamówionego towaru


 

1. Klient, w okresie 14 dni od otrzymania towaru, może w ramach odstąpienia od umowy dokonać zwrotu towaru bez podania przyczyny. Towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy nie nosi śladów użycia, ani też nie jest uszkodzony w żaden sposób.. Koszty wysyłki zwrotnej towaru ponosi Klient. Przesyłka powinna zawierać oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy powinien nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w okresie do 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania przez Sklep zwracanego towaru. Jednocześnie informujemy że nie odbieramy przesyłek nie uzgodnionych wcześniej, oraz przesyłek za pobraniem.

Towar zakupiony na indywidualne zamówienie klienta (projekt własny lub niestandardowe wymiary) nie podlega zwrotowi.

 

Wzór formularza odstapienia od umowy  (oświadczenie to należy wypełnić i odesłac tylko w przypadku chęci odstapienia od umowy.)

[adres sprzedajacego]

Ja [ imię i nazwisko kupujacego] niniejszym informuje o moim odstapieniu od umowy sprzedaży następujacych rzeczy [ nazwy kupionych przedmiotów ]

Data zawarcia umowy to [ data ] , data odbioru towaru [ data ]

Imię i nazwisko [ imię i nazwisko kupującego ]

Adres [ adres kupujacego ]

Data [ data odstąpienia od umowy ]

Podpis

 

V. Gwarancja i reklamacje

 

1. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141/2002 poz. 1176) wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 96/2004 poz. 959). Podstawą uznania reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon, faktura VAT). Klient wysyła reklamowany towar na własny koszt za pośrednictwem Poczty Polskiej paczką zwykłą, po uprzedniej konsultacji telefonicznej lub internetowej z pracownikiem Sklepu. W przypadku uznania reklamacji, koszt przesyłki zostanie Klientowi przez Sklep zwrócony. Do przesyłki należy dołączyć dokładny opis usterki, dowód zakupu, kartę gwarancyjną, jeśli takowa została wydana. Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania przez Sklep przesyłki.

2.Gwarancja na nasze produkty obowiązuje przez jeden rok i jest udzielana na każdy towar zakupiony w naszym sklepie.

 

 
 VI. Postanowienia końcowe


1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Galerię Mebli Sosnowych PINUS oraz Nabywcę umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem od momentu złożenia przez Klienta zamówienia.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).
3. Galeria Mebli Sosnowych PINUS zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, np: ze względu na wymagania prawne bądź nowe funkcje serwisu.
4. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących trwale lub czasowo (np: przerwa urlopowa) klienci będą informowani w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej.

 

VII. Polityka prywantości
 
1. Polityka prywatności Przeglądając ofertę, zamawiając towar, szukając informacji w sklepie internetowym www.meblesosnowe.com akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.
Compster jako właściciel www.meblesosnowe.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W przypadku wprowadzania zmian w Polityce Prywatności nie mają one wpływu na podstawową zasadę: nie sprzedajmy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników www.meblesosnowe.com.
 

 2. W części sklepu wymagana jest rejestracja. W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobiste, takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, datę urodzenia a także login i hasło, niezbędne do składania zamówień na www.meblesosnowe.com. W formularzu należy też zaznaczyć, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem informacji o nowych produktach, a także - zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych - wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów Compster. Poza formularzem rejestracyjnym, dane osobowe użytkowników mogą być zbierane przy okazji świadczenia innych usług lub organizowania konkursów na www.meblesosnowe.com. Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez Compster jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.
 
3. Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do produktów, innych materiałów związanych z www.meblesosnowe.com są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

4. Żaden z użytkowników www.meblesosnowe.com, który nie zażyczył sobie otrzymywania od sklepu informacji, nigdy nie otrzyma niechcianej wiadomości i będzie otrzymywał tylko e-maile, które są ściśle powiązane z jego zamówieniami.

5. Każdy z użytkowników, który założył konto sklepowe, może w dowolnym czasie poprosić o jego usunięcie. Konto zostanie skasowane natychmiast lub po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Wszystkie dane zostaną skasowane, zostanie również usunięty e-mail z bazy danych. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe, klient będzie musiał ponownie je założyć i wprowadzić wszystkie dane. W przypadku chęci skasowania konta prosimy o wysłanie wiadomości na adres pinus@meblesosnowe.com  w tytule maila proszę wpisać "USUNIĘCIE PROFILU".

 

6. Podczas korzystania z meblesosnowe.com w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w sklepie meblesosnowe.com. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

 

7. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.